W co powinien być wyposażony lokal wyborczy

Lokal wyborczy to pomieszczenie, które musi sprostać szeregowi wymagań tak, żeby mogło właściwie pełnić swoją funkcję. Zasadnicze wytyczne co do warunków, jakie należy zapewnić w lokalu wyborczym regulują obowiązujące przepisy. Podobnie jak w innych krajach, na lokale wyborcze w Polsce adaptuje się okresowo zwykle spełniające je sale instytucji publicznych – szkół, bibliotek itp.

Wyposażenie lokalu wyborczego

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), w każdym lokalu musi znaleźć się:

  • godło państwowe;
  • przezroczysta urna, która pomieści wszystkie oddane głosy;
  • kabiny lub parawany wyborcze, które zapewniają tajność głosowania;
  • przybory do pisania;
  • plakaty PKW informujące o warunkach, jakie należy spełnić, żeby oddany głos był ważny oraz o sposobie głosowania.

Na zewnątrz budynku powinna znajdować się flaga narodowa, a na drzwiach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie informacja o obwodzie i tabliczka z informacją „Obwodowa Komisja Wyborcza”.

Co jeszcze znajduje się zwykle w lokalu wyborczym

Podstawowe wyposażenie lokalu wyborczego określają przepisy, jednak zwykle pomieszczenia przeznaczone dla wyborców przygotowuje się starannie, dbając o szczegóły. Do tradycji, nieco ostatnio zaniedbanej z powodu pandemii, należy zielone sukno na stoły, które nadaje pomieszczeniu uroczysty charakter. Najczęściej organizatorzy lokali wyborczych starają się zapewnić wyborcom zróżnicowane miejsca do głosowania – mogą to być wspomniane parawany (z tkaniny, PCV czy też z kartonu) wygradzające miejsca siedzące, a także klasyczne kabiny wyborcze, w których głos oddaje się stojąc.

W szkołach czy innych dużych obiektach publicznych wyborca może mieć kłopot z dotarciem do pomieszczenia przeznaczonego na lokal wyborczy. Z tego względu przydatne są również tabliczki „do Obwodowej Komisji Wyborczej”, wskazujące kierunek, w którym należy się udać.

Lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Część lokali wyborczych powinna zapewniać warunki techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Większość zawartych w rozporządzeniu wytycznych związana jest z wymogami architektoniczno-konstrukcyjnymi obiektów, m.in.:

  • koniecznością zorganizowania lokalu wyborczego na parterze budynku;
  • zapewnieniem łatwego dostępu do lokalu osobom niepełnosprawnym;
  • minimalnym szerokościom drzwi.

Niektóre wytyczne związane są jednak z organizacją przestrzeni w pomieszczeniu. Wyposażenie lokali wyborczych, w których głos mogą oddawać osoby niepełnosprawne, musi być usytuowane w odpowiednich odległościach, np. przejście pomiędzy miejscem wydania karty do głosowania i miejscem zapewniającym tajność głosowania a urną powinno mieć szerokość co najmniej 1,5 m. Właściwe rozmiary muszą mieć też miejsca przeznaczone do głosowania (minimum 1,2 m szerokości i 1,2 m głębokości), a urna nie może być wyższa niż 1 m. Są to tylko niektóre wytyczne, wszystkie inne zamieszczono we wspomnianym rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *