Kiedy rodzina ma już dość – alkoholizm w domu

Na całym świecie ciągle aktualny jest problem alkoholizmu i jego konsekwencji ponoszonych przez najbliższą rodzinę chorego. W domach osób uzależnionych odbywa się wiele dramatów. Domownicy często ukrywają te sytuacje z różnych powodów – może to być wstyd, niewiedza gdzie można szukać pomocy lub zastraszenie przez osobę uzależnioną. Dochodzi do:

  • przemocy domowej
  • zaniedbania potrzeb dzieci
  • zaniedbania relacji z partnerem/partnerką
  • współuzależnienia partnera/partnerki
  • zaburzenia sytuacji ekonomicznej rodziny
  • naruszenia stanu zdrowia psychofizycznego całej rodziny
  • zagrożenia życia

Gdy jednak sytuacja w domu staje się nie do zniesienia, zaś przykre efekty postępowania chorego są społecznie widoczne, może dojść do interwencji.

W 2019 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu podjęła interwencję w 1514 domach. W tym samym roku w województwie opolskim nałóg alkoholowy był przyczyną przemocy w 691 przypadkach.

Interwencja Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – co dalej

Aby Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła interwencję, musi zaistnieć zgłoszenie problemu. Można zwrócić się osobiście do poszczególnych służb, np. Policji, Urzędu Miasta lub MOPR. Często, gdy problem jest przez członków ukrywany, lecz jego symptomy widoczne (np. pijany rodzic przychodzi odebrać dziecko ze szkoły), zgłoszenia może dokonać pracownik służb publicznych (np. nauczyciel).

Po przejściu odpowiednich procedur, alkoholik kierowany jest na przymusowe leczenie w ośrodku zamkniętym, a następnie po powrocie do domu w trybie ambulatoryjnym. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez okres 2 lat rozlicza chorego z jego postępów terapeutycznych i podejmuje decyzję o dalszym leczeniu bądź umorzeniu sprawy.

By ustrzec rodzinę przed cierpieniem, a także by sprawa została umorzona, alkoholik musi pozostać trzeźwy. Nie jest to łatwe, lecz stanowi jedyną drogę do spokoju i normalności.

W stanach obniżonej motywacji, chory może wspomóc się zabiegiem zaszycia alkoholowego. W Opolu wykonuje go Centrum Medyczne Alkomedica. Dzięki temu alkoholik utrzymuje stan trzeźwości nawet do 12 miesięcy. Wszywka alkoholowa Opole działa na zasadzie wyrabiania awersyjnej reakcji na alkohol pod groźbą utraty życia i zdrowia. To czas, który może być przez chorego efektywnie wykorzystany na odbudowanie zdrowych relacji rodzinnych, a także samorozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *