Szkolenie RODO Wrocław

Przepisy RODO, które weszły w życie 25 maja 2018 r. wprowadziły wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Nowe obowiązki powinien znać każdy odpowiedzialny przedsiębiorca i prawie każdy pracownik. Przetwarzanie danych osobowych ma bowiem miejsce w praktycznie każdej firmie.

Kwestią niezwykle istotną jest podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych . Podczas szkoleń RODO powinni oni dowiedzieć się jakie zagrożenia mogą wystąpić przy udostępnianiu danych i nauczyć się je minimalizować. Jest to bardzo ważne ponieważ brak wiedzy o tym jak przetwarzać dane kadrowe zgodnie z aktualnymi wymogami , jak prawidłowo przygotować klauzulę informacyjną czy też jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO, może okazać się zgubny w skutkach i narazić przedsiębiorstwo na dotkliwe kary finansowe.

Uczestnicy naszych szkoleń RODO we Wrocławiu nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę dotyczącą RODO, ale uczą się również jak właściwie zastosować ją w praktyce. Każde szkolenie RODO we Wrocławiu składa się z części wykładowej, popartej prezentacją multimedialną oraz dyskusji, podczas której doświadczony trener odpowiada na wszystkie pytania uczestników i rozwiewa wszelkie ich wątpliwości. Nieodłącznym elementem każdego szkolenia RODO we Wrocławiu jest otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podczas 8 godzinnych szkoleń „RODO w pigułce” przeprowadzanych we Wrocławiu odpowiadamy na wszystkie te pytania , ucząc również uczestników czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych oraz doradzając jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji RODO udostępniane po szkoleniu.

Szkolenie RODO we Wrocławiu jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie RODO.

Z ofertą jednodniowych szkoleń we Wrocławiu można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-wroclaw/szkolenie-rodo-wroclaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *