Na całym świecie ciągle aktualny jest problem alkoholizmu i jego konsekwencji ponoszonych przez najbliższą rodzinę chorego. W domach osób uzależnionych odbywa się wiele dramatów. Domownicy często ukrywają te sytuacje z różnych powodów – może to być wstyd, niewiedza gdzie można szukać pomocy lub zastraszenie przez osobę uzależnioną. Dochodzi do: przemocy […]