AGILE PM ® – ZWINNA METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Agile PM ®. Jedna z najważniejszych metodyk zwinnych

Zwinne metodyki Agile są wykorzystywane przy zarządzaniu projektami w różnych organizacjach i branżach na całym świecie; ich specyfika i zasady, na których się opierają znakomicie pasują do projektów nastawionych na eksperymentowanie, poszukiwanie nowych rozwiązań i przeprowadzanych w mniejszej skali oraz w niewielkich zespołach. Jednym z tych popularnych i zakorzenionych w filozofii Agile standardów jest Agile Project Management ® (Agile PM ®). Został on wyodrębniony z metodyki DSDM (Dynamics Systems Development Method) i podziela takie jej fundamentalne założenia jak nieuchronność zmian w projektach czy stosowanie modelu iteracyjno-przyrostowego, od 2010 roku funkcjonuje jednak jako samodzielne, certyfikowane podejście z nieobecnymi w „macierzystym” DSDM elementami. Agile PM ® jest objęte akredytacją oficjalnej brytyjskiej jednostki rządowej APMG, która przyznaje prawo do przeprowadzania autoryzowanych szkoleń i egzaminów konkretnym firmom szkoleniowym.

Na czym to polega?

Jak sama nazwa wskazuje, Agile Project Management ® to metodyka należąca do nurtu metodyk zwinnych, wpisuje się więc w kluczowe dla nich koncepcje i teorię. Przyjmują one tutaj przede wszystkim postać ośmiu kluczowych pryncypiów, których przestrzeganie jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia projektowi powodzenia i osiągnięcia pożądanych rezultatów końcowych. Jakie są te pryncypia? Ich listę otwiera koncentracja na potrzebie biznesowej, dla której zaspokojenia przeprowadza się projekt. Kolejne pryncypia to dostarczanie rozwiązań na czas jako jeden z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu, wydajna współpraca w ramach zespołu i ze wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami, określenie wysokiej jakości wytwarzanego produktu, przyrostowa budowa od solidnych podstaw, która buduje zaufanie klienta, rozwój przez iteracje, sprawna i transparentna komunikacja oraz demonstrowanie kontroli nad całością projektu i jego przebiegiem. Wszystkie z pryncypiów odnoszą się do pracy zarówno kierownika projektu jak i wszystkich członków zespołu. Jak widać, zalecając pracę według takich zasad, Agile PM ®, tak jak ogół metodyk zwinnych, stawia przede wszystkim na elastyczność, komunikatywność, otwartość na zmiany i eksperymenty, a także sporą autonomię zespołu, w którym panują bardziej horyzontalne niż hierarchiczne stosunki. Certyfikacja w Agile PM ® rozpoczyna się od poziomu Foundation. Tak jak już powiedziano, prawo do przeprowadzania szkoleń i egzaminów oraz wydawania certyfikatów prawo mają organizacje i firmy objęte oficjalną akredytacją brytyjskiej rządowej jednostki akredytacyjnej APMG. Egzamin, przeprowadzany w języku polskim, trwa czterdzieści minut i składa się z pięćdziesięciu pytań testowych jednokrotnego wyboru – aby zdać i uzyskać certyfikat, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 50% z nich.

Zdobądź certyfikat Agile PM ® Foundation w Altkom Akademii

Profesjonalne i autoryzowane szkolenia z Agile Project Management ® na poziomie Foundation znajdują się w ofercie Altkom Akademii https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/agile-project-management-foundation-ZP-FAPM-2dni/ – niekwestionowanego krajowego lidera w sektorze usług szkoleniowych IT w Polsce i autoryzowanego partnera m.in. upoważniającej do prowadzenia takich szkoleń i egzaminów APMG. Podczas przeprowadzanych przez wykwalifikowanych trenerów zajęć uczestnicy poznają wszystkie zasadnicze pojęcia, koncepcje, zasady i pryncypia Agile PM ® oraz uczą się jak przekładać je na praktykę w codziennej działalności, otrzymują również pomoc w postaci odpowiednich materiałów edukacyjnych. Szkolenia kończą się egzaminem. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług szkoleniowych Altkom Akademii, które pomogą Państwu zdobyć kwalifikacje w jednej z czołowych zwinnych metodyk zarządzania projektami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *